Tüm yazılar Kenan Acur

Çalışma Hukuku Eğitmeni
  • Feshin Son Çare Olma İlkesi

    İşçi işveren ilişkilerinde en önemli konulardan birisi iş akdini sonlandırmadaki usul ve esaslardır. Nitekim geçersiz yapılan bir fesih sonrası işveren ciddi tazminat yükleri ile karşı...