İkna İnce İştir

iknaToplumsal uzlaşmada, birey ilişkilerinde, diyaloglarda hatta monologlarda bile baş aktördür ikna. Bireyler toplumsal statülerini, rollerini, prestijlerini, toplumdaki maddi hayatlarını iletişim süreci olan iknaya borçludur. İnsanlar, bir fikri meşru kılmak için zaman zaman kendilerine bile bahaneler bularak kendi kendini ikna etme çabasına girer. Buradan da anlaşılacağı gibi ikna hayatımızın her anında aktif bir süreç olarak varlığını korur.

İkna, özellikle girişimcilik kavramını teoride bırakmayıp pratiğe dönüştüren bireylerin çok ihtiyaç duyduğu bir unsurdur. Çünkü girişimcilik başlı başına çok yoğun, çok stresli, çok riskli bir süreçtir. Bu süreçte birey belli çevrelerden destek görmeyi bekler, fakat bu destek kendiliğinden oluşabilecek bir durum değildir. Girişimciliğe soyunan birey/bireylerin etrafındakileri (ailesi, eşi, ortağı vs.) ikna etmesi gerekmektedir. Bu ikna süreci ise kolay olmamakla birlikte girişimci kişilerin sabrının sınırlarını zaman zaman aşabilecek durumlar oluşturabilir. İşte tam bu noktada kişisel performansla iknanın şiddet derecesi arttırılarak karşımızdakilerin ikna edilmesi gerekmektedir. İkna olmayanlara (girişimcik açısından bakıldığında) kızmak yerine ikna etmenin farklı yolları aranarak bu sürecin başarıya ulaşmasını sağlamamız çok önemlidir.

Aslında insanlarda ikna olma ihtiyacı hissederler; fakat bunun sağlam zemin üzerine oturtulmasını isterler. Örneğin; Bir işletme kurmak isteyen birey/bireylerin maddi anlamda destek görebilmesi için, destek beklediği yere sağlam temeller üzerine kurulmuş bir iş fikrini, iş planını dilin inceliklerini kullanarak anlatması gerekir. Manevi açıdan bakıldığında ise,  işletme kurmak isteyen birey/bireylerin manevi desteğini beklediği çevreye işin olumsuzlarından çok, projeye gerekli özenin gösterilmesi sonucunda ulaşılacak başarıyı anlatması gerekmektedir. Çünkü bir girişimci, projesinde başarısızlığa uğradığında bu durumdan sadece kendisi zarar görmeyecektir; girişimciye maddi ve manevi desteği veren kişilerde girişimciyle birlikte başarısızlık sonucunda ortaya çıkan mutsuzluktan payını alacaktır. İnsanlar daima bu durumu düşündüğünden ilk defa hayata geçirilecek olan iş fikirlerine temkinli yaklaşmak durumunda kalmaktadır. Bu çekinceyi ortadan kaldırma ise, girişimciliğe soyunan birey/bireylerin ikna sürecinin kalitesiyle mümkün olacaktır.

Ege Üniversitesinde İletişim eğitimi aldım. Üniversite hayatım boyunca kulüplerde farklı projeleri hayata geçirdim ve yöneticiliklerini yaptım. İK ve kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalıştım. Şuanda CMS grubunda İnsan Kaynakları Alanında çalışıyorum, aynı zamanda şirketlere Etkili İletişim, Öfke ve Stres Yönetimi eğitimleri ve Kariyer merkezlerinde İnsan Kaynakları Uzmanlık alanında sertifika eğitimleri veriyorum.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir