Etiketlenen tüm yazılar "iş kanunu"

  • Feshin Son Çare Olma İlkesi

    İşçi işveren ilişkilerinde en önemli konulardan birisi iş akdini sonlandırmadaki usul ve esaslardır. Nitekim geçersiz yapılan bir fesih sonrası işveren ciddi tazminat yükleri ile karşı...

  • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri

    İş Kanununa göre işçi olarak çalışanlar; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmaktadırlar ve yıllık ücretli izinleri de bu Kanuna göre hesaplanır. Kanun’un 53 üncü maddesine...