Etiketlenen tüm yazılar "okuryazar"

  • Medya Okuryazarlığı

    “Kitle iletişim araçları vasıtasıyla her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi temel sorumluluğu olan görsel, işitsel, yazınsal araçların tümüne...